Anlægsarbejdet omkring det nye vandværk i Hvalsø i Lejre Kommune forventes udført i perioden 1. juli 2024 frem til januar 2026 med indkøring af anlægget i begyndelsen af 2026.  Anlægget forventes at blive sat i drift 1. april 2026. Det midlertidige vandværk dimensioneres til en årlig kapacitet på 220.000 m3.

Anlægsarbejdet omkring det nye vandværk forventes udført i perioden 1. juli 2024 frem til januar 2026 med indkøring af anlægget i begyndelsen af 2026.  Anlægget forventes at blive sat i drift 1. april 2026. Det midlertidige vandværk dimensioneres til en årlig kapacitet på 220.000 m3.

Hvalsø Vandværk vil bygge nyt vandværk i Hvalsø

Lejre Kommune har givet Hvalsø Vandværk tilladelse til at etablere et nyt og et midlertidigt vandværk på Åsvejen 4.

Tekst af Conny Probst

HVALSØ: Hvalsø Vandværk har søgt om tilladelse til etablering af et nyt vandværk samt opstilling af et midlertidigt vandværk. Vandværket placeres på Åsvejen 4. Hvalsø Vandværk har tillige søgt om tilladelse til etablering af et blødgøringsanlæg på det nye vandværk. Det nye vandværk skal erstatte det eksisterende vandværk, som er af ældre dato. 

Stigende vandforbrug
Hvalsø Vandværk har gennem de seneste år indvundet cirka 220.000 m³ vand/år. Det forventes, at vandforbruget fremadrettet vil stige til cirka 300.000 m³/år i 2035, grundet byudvikling samt overtagelse af private vandværker i forsyningsområdet. 
Det nye vandværk vil have en øget kapacitet ift. det eksisterende vandværk.

Til skolesøen
I forbindelse med etablering af det nye Hvalsø Vandværk etableres der indledningsvist et midlertidigt vandværk på samme grund. 
Når det midlertidig vandværk er indkørt, overgår produktionen til det midlertidige vandværk under hele byggeperioden og frem til den færdige indkøring af det nye vandværk.
Anlægsarbejdet forventes udført i perioden 1. juli 2024 frem til januar 2026 med indkøring af anlægget i begyndelsen af 2026.  Anlægget forventes at blive sat i drift 1. april 2026. Det midlertidige vandværk dimensioneres til en årlig kapacitet på 220.000 m3.

I forbindelse med indkøring af det midlertidige vandværk ledes vandet indledningsvist til skolesøen i Hvalsø. 

Når det midlertidige vandværk leverer drikkevand, der overholder kvalitetskravene jf. drikkevandsbekendtgørelsen, tilkobles anlægget til drikkevandsledningen i Åsvejen.

Når vandbehandlingsanlægget er indkørt, ledes drikkevand til forbrugerne, og nedrivningsprocessen af det eksisterende vandværk kan igangsættes.

Nyt vandværk
Det nye vandværk vil blive opbygget med to selvstændige linjer fra indvinding til udpumpning, hvilket sikrer, at forsyningen delvis kan opretholdes ved nedbrud eller forurening på den ene linje. 

Under indkøring af det nye vandværk ledes en mindre vandmængde indledningsvis til skolesøen i Hvalsø.

Når det nye vandværk er indkørt korrekt og leverer en god og stabil drikkevandskvalitet, ledes drikkevand til forbrugerne – og demontering af det midlertidige vandværk kan igangsættes.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig