Den 1. juli kan Søren Christensen fejre 40 års jubilæum som kirkegårdsleder. 

Søren Christense glæder sig over, at arbejdet aldrig er ensformigt og hele tiden udvikler sig.

Jeg har Danmarks bedste job

Den 1. juli kan Søren Christensen fejre 40 års jubilæum som kirkegårdsleder. 

Tekst og foto af Conny Probst

HVALSØ: Søren Christensen er bankuddannet, og det kommer ham til gode i jobbet som kirkegårdsleder; for han styrer også regnskaberne.

– Det var noget af et spring dengang. Men min far havde været kirkegårdsleder i 37 år, så jeg vidste, hvad jobbet indebar, siger Søren Christensen der tiltrådte jobbet ved Hvalsø Kirke den 1. juli 1983.  

– Jeg har altid ment, at det er Danmarks bedste job, jeg har. Det er frihed under ansvar, og så er jeg så heldig at have nogle gode menighedsråd og præster. Jeg har det også godt med personalet, fortæller han.

For 10 år siden blev Søren Christensen tillige kirkegårds-leder i Særløse. Hans job er meget alsidigt og består blandt andet af personaleledelse og administration af sognegården – dvs. udlej-ning og vedligehold. Herudover er han ansvarlig for, at arbejdet bliver udført på kirkegården. Den daglige drift omfatter bisættelser, begravelser og urnenedsættelser samt pleje og vedligeholdelse af gravstedsarealer, parkarealer mv.

– Vi holder et lille møde over en kop kaffe hver morgen, hvor jeg uddeler opgaverne; hvem skal slå græs, gøre rent i kirken, gøre rent omkring kirkegården, tjekke sognegården, passer gravsteder, gøre klar til konfirmationer, sætte stole op, sørge for blomsterpynt i kirken osv., fortæller han. 

Valg af gravsted
Søren Christensens arbejde består primært af administration.

– Jeg bruger en del tid på at tale med folk, der skal vælge gravsted. Det er folk, der er i sorg, og så skal jeg selvfølgelig give mig tid til at sidde og lytte. Det er det vigtigste. 

– Folk, der kender mig, kommer tit her, før de kontakter bedemanden. Nogle gange kommer de også, før dødsfaldet er sket.

– Jeg skyder på, at jeg har haft med 2.000 kister at gøre, anslår Søren Christensen

Regnskab og it
Regnskab og it tager en hel del tid, fortæller Søren Christensen, der har været med til at sætte sit præg på begge dele.

– Jeg deltager i en brugergruppe på landsplan, hvor vi er med til at udvikle it-programmerne. Det er givtigt at få lov til at være med til. 

– Det er også en tilfredsstillelse at få det maksimale ud af de penge, vi har til rådighed, siger han.

Arbejdsmiljøet
Søren Christense glæder sig over, at arbejdet aldrig er ensformigt og hele tiden udvikler sig.

– Dengang jeg startede, var der flest kistebegravelser, og i starten gravede vi med hånden. Så gik vi over til kremeringer, der i dag udgør 90 – 95 procent.

– I dag er det mindre gravsteder, vi har syv forskellige slags i alt. Skovgravpladsen er meget populær, der er venteliste. 

– Jeg prøver hele tiden at gøre de ansattes arbejdsforhold lettere, hurtigere og mere effektivt, så de ikke bliver nedslidte. Nu er det eksempelvis en maskine, der graver urnegravene. 

– Jeg er på hele tiden. Jeg tror, jeg har lidt svært ved ordet ”nej”. 

– Men det er mit eget valg. Jeg synes stadigvæk, det er sjovt at være på arbejde, siger han.

Tre måneder efter, at Søren Christensen blev kirkegårdsleder, blev han også brandmand, og det er han stadig. Så også der lurer der et 40-års jubilæum i horisonten. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig