Hvad man ikke kan se på det øverste billede, er de mange små brikker, som er anbragt ud over hele kortet. Hvor prik angiver et sted, hvor der er opstillet en oplysningstavle, som fortæller historien, som knytter sig til det aktuelle sted.

Hvad man ikke kan se på det øverste billede, er de mange små brikker, som er anbragt ud over hele kortet. Hvor prik angiver et sted, hvor der er opstillet en oplysningstavle, som fortæller historien, som knytter sig til det aktuelle sted.

Rolf Hegedys og Hvalpestien

Grafikeren Rolf Hegedys er måske på forkant med en sådan udvikling for med sine grafiske og kreative evner, har han ’gødet jorden’ for en videreudvikling af projektet til andre byer.

Tekst og foto af Robert Dumong

Rejsende, der kommer til Hvalsø Station og skal finde en bestemt lokation i byen, er godt hjulpet- Kender man adressen er et en enkelt sag at finde vejen. Det skyldes det meget overskuelige bykort, hvor hele byen er optegnet med let læselige bogstaver, og den enkelte gade er placeret i de optegnede kvadrater.

Hvad man ikke kan se på det øverste billede, er de mange små brikker, som er anbragt ud over hele kortet. Hvor prik angiver et sted, hvor der er opstillet en oplysningstavle, som fortæller historien, som knytter sig til det aktuelle sted. Det er praktisk historie undervisning på stedet, og gør at Hvalsø, som umiddelbart kan virke som en søvnig stationsby uden seværdige nedslag, Men i virkeligheden rummer byen så mange spændende historier, som ikke bør ikke gå i glemmebogen.

I 2018 fik Hvalsø by bevilliget en sum i forbindelse med byfornyelse, og lokale ildsjæle fandt sammen og dannede gruppen, Hvalpestigruppen. Den består af Knud K. Petersen, Poul Ricard Christensen, Finn Kiil Nielsen, Ole Meibom, Flemming Hansen, Peter Nielsen, Gitte Meyer og Rolf Hegedys. 

De indsamlede historiske oplysninger om de enkelte lokaliteter, skrev dem ned og udarbejdede informationstavler, som på solide egestolper blev sat op ud for seværdigheden.

På billedet i midten, ses eksempelvis informationstavlen opsat ved Hvalpesøen, som fortæller om søens udvikling og betydning gennem tiderne.

I dag er der opsat standere fordelt over hele byen. En folder med oversigt kunne være en hjælp for den der søger viden, men der har ikke været økonomi til at fremstille en sådan. I stedet kan man guide af QR-koder, som viser rundt fra planche til planche på det arbejdsgruppen bag de mange plancher har kaldt: Hvalpestien. I de fleste tilfælde indeholder QR-koden også et forkortet resume af teksten på engelsk.

Hvalpestien
Ruten har fået sit navn, efter en tolkning af oprindelsen til bynavnet, Hvalsø, som går helt tilbage til Middelalderen. Her fortælles det At søen dengang tiltrak hunde-, ulve- og rævehvalpe, der gik derned og drak. Siden forsvandt nogle af bogstaverne i Hvalpesøen, så byens navn blev til Hvalsø.

Også en del af søens oprindelige volumen er forsvundet med årene, men det kan man læse om på de opsatte tavler.

De mange informationstavler er en gave til de lokale og til besøgende og styrker følelsen af at være med i et fællesskab 

Desværre kunne man sige, er det alene Hvalsø, som er så godt dækket ind, for med de historiske og naturlige landskabsværdier vi finder i Lejre ville det være naturligt om der blev opstillet lignende informationer andre steder i Kommunen.

Grafikeren Rolf Hegedys er måske på forkant med en sådan udvikling for med sine grafiske og kreative evner, har han ’gødet jorden’ for en videreudvikling af projektet til andre byer.

Ved Hvalsø Station kan man finde et kort over hele kommunen, hvor de bedst kendte seværdigheder er indsat. Planchen er designet af arbejdsgruppen; Visit Lejre.

Det er desværre et tilbagevendende problem med graffiti, nederste billede, og den smukke, informative planche er skæmmet af en ignorant, der af mangel på egne evner til at skabe noget, finder kompensation for dette, ved at ødelægge andre arbejde. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig