På Kulturnatten var en stor andel af de fremmødte positive over for ideen om ”Vores grusgrav”

På Kulturnatten var en stor andel af de fremmødte positive over for ideen om ”Vores grusgrav”

Vores grusgrav

Udvalget for Kultur, fritid og turisme har bedt administrationen om at undersøge projekt ”Vores Grusgrav” nærmere. 

Bag projektet – der er tilknyttet Hvalsø Byforum – står en gruppe borgere fra Hvalsø, der arbejder på at etablere en attraktiv legeplads og et samlingspunkt for borgere i Hvalsø og omegn. 

Projektgruppen ønsker at benytte et stykke af kommunens jord i Hvalsø gamle grusgrav. Det er i projektet tænkt, at området indrettes som en helhed med forskellige zoner, der spiller sammen, men som tjener forskellige formål. Grusgraven tænkes overordnet inddelt i fem zoner: Sportszone i den nordvestlige del, legezone i den nordøstlige del, picniczonen i den østlige del, koncertzone i den sydøstlige del og skulpturzonen i det sydvestlige hjørne.

Området er offentligt tilgængeligt, og projektgruppen ønsker at imødekomme omegnens borgere, kommunens dagtilbud, de private pasningsordninger og hjemmepassere med et tilgængeligt og sikkert udflugtsmål. Området er centralt beliggende i Hvalsø med Skjoldungestien løbende midt i grusgraven.

I en undersøgelse, som projektgruppen foretog på Kulturnatten i Hvalsø, svarer cirka 75 procent af de195 respondenter, at de har stor interesse i, at der etableres en legeplads, og at det vil øge brugen af området markant.

En berigelse

Det er administrationens umiddelbare vurdering, at projektet vil binde hele området godt sammen. Man vurderer ikke, at projektet vil genere andre aktiviteter i området – snarere berige og udbygge området. 

Det er erfaringen fra andre projekter, at kommunen efter en årrække kan komme til at skulle stå for den samlede drift. Nu skal administrationen i gang med at kigge nærmere på blandt andet økonomi og drift. 

Projektet tænkes finansieret af fonde og puljer og med dele af driften finansieret af arrangementer i grusgraven, hvor lokale sponsorater til arrangementerne også vil kunne søges. Der er ikke på nuværende tidspunkt et budget for projektet. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig