Fra venstre : I bagerste række Mikkel Østergård, Erwin Næs og Jens Kristian Jacobsen. Siddende forrest: Johanne fra grusgravsgruppen, Jonas Thyregod, Astrid Fondsbøl, formand Line Holm Jacobsen og Palle Bruselius. De to bestyrelsesmedlemmer Jan Harpold og Kim Magnussen kuinne desværre ikke deltage, da gruppefotoet blev taget.

Fra venstre : I bagerste række Mikkel Østergård, Erwin Næs og Jens Kristian Jacobsen.  Siddende forrest: Johanne fra grusgravsgruppen, Jonas Thyregod, Astrid Fondsbøl, formand Line Holm Jacobsen og Palle Bruselius. De to bestyrelsesmedlemmer Jan Harpold og Kim Magnussen kuinne desværre ikke deltage, da gruppefotoet blev taget.

Hvalsø Byforum har snor i planer og projekter

Bestyrelse og pt. fem nedsatte grupper har mange ideer til kommende projekter. Eksempelvis omdannelse af grusgraven ved skoven til et rekreativt område og events ved søen. 

Tekst og foto af Conny Probst

HVALSØ: Der er sket meget i Hvalsø gennem de sidste seks år. Ikke mindst takket være Bysamarbejdet, et fælles projekt mellem Lejre Kommune, staten og byens borgere. 

Projektet er slut, og det er her, at Hvalsø Byforum – der blev stiftet den 12. september i år – kommer ind i billedet. 

Foreningen har til formål at fortsætte det arbejde og videreføre og udvikle de indsatser, som var en del af Byfornyelsesprogrammet.

– 1804-pladsen, bænkene ved søen, bibliotekshaven og den flot malede viadukt er nogle af resultater, som Bysamarbejdet har opnået. Viadukten er noget helt unikt; det er ikke hver dag, at Banedanmark lader en af deres tunneler male, siger Byforums formand, Line Holm Jacobsen. 

De syv spor
Hvalsø Byforum arbejder videre med de syv spor, som Bysamarbejdet vedtog som led i en samlet vision for Hvalsø i foråret 2016: 

Bevægelse, leg og læring, Børn og unge, Dyrk byens mangfoldige historie, Levende handelsliv, Sammenhængende by, Naturen ind i alt samt Kultur og kunst.

Koordnationsgruppen, der består af de syv bestyrelsesmedlemmer – Line Holm Jacobsen (formand), Palle Bruselius, Erwin Næs, Kim Magnussen, Mikkel Østergård, Jan Harpold og Jens Kristian Jacobsen – er tovholdere på fire faste undergrupper. 

Derudover deltager kontaktpersoner fra ad hoc-grupperne også i bestyrelsesmøderne.

Trafik og infrastruktur
– Vi er i dialog med Lejre Kommune i forhold til at få fulgt op på planerne om trafikdæmpende foranstaltninger, fortæller Jens Kristian Jacobsen.

– I første eller andet kvartal 2023 skal der etableres tre bump ved den sydlige rundkørsel. Vi prøver os frem med nogle flytbare bump først, så vi kan finde ud af, hvor de præcist skal være. 

-Der skal også ses på lastbilparkeringen på Søvej.  Lejre Kommune er ved at kigge på, hvor der kan etableres permanent parkering for lastbiler, så man kan forbyde, at lastbilerne holder på villaveje. 

-Og på Søvej har vi fået fjernet noget beplantning, så man som bilist bedre kan orientere sig, når man skal ned ad Åsen.

Aktivitet og handel
Da juletræet blev tændt på Søtorvet, sørgede Hvalsø Byforum for, at der var julemusik, et lille tog til børnene samt et lille lokalt julemarked, hvor man kunne købe forskellige ting – herunder gløgg og æbleskiver i Hvalsø Fodbolds stand. 

– I samarbejde med Julelysforeningen blev der stillet en julemand med kane op på Kropladsen, siger Kim Magnussen.

– Næste aktivitet bliver pinsemarkedet. Forhåbentlig med kræmmermarked rundt om søen.

På Kulturnatten i september havde Byforum gang i en konkurrence, hvor man kunne komme med forslag til, hvordan man ville have, at byen udviklede sig, fortæller Kim Magnussen.

– Vinderforslaget drejede sig om koncerter og aktiviteter for byens unge. Efterfølgende har vi inviteret forslagsstilleren med til et bestyrelsesmøde, så vi kan diskutere, hvilke tanker der ligger bag.

Kunst, kultur og forskønnelse
– Ideen er, at der skal holdes snor i forskellige kunstneriske projekter, forklarer Palle Bruselius og peger på de mange grimme el-kasser, der befinder sig rundt omkring i byen.

– Dem kunne man måske få lokale kunstnere til at udsmykke. Det ville også være dejligt, hvis der kom lys på gavlmaleriet ved Søtorvet.

Udover arbejdet med kunst og kultur, består forskønnelse også i at have velplejede blomsterbede og beplantninger rundt i byen – ikke mindst på den nyrenoverede Hovedgade. 

Her har den lokale ”haveentusiast” Ann-Charlotte Nør-Pedersen meldt sig som engageret deltager i Byforums arbejde – og kan dermed fortsætte det arbejde, som en tilsvarende gruppe under Bysamarbejdet startede op.

Natur og miljø
Madelungs Grusgrav ved skoven har i flere omgange fået forlænget sin tilladelse. Når den løber ud i april, har ejeren et år til at efterbehandle den, forklarer Mikkel Østergård.

– Vi er en lille gruppe af kompetente folk med de relevante fagligheder, der drømmer om, at det bliver til et rekreativt, ”upoleret” og tilgængeligt område med eksempelvis badesø og shelters. 

– Et sted, hvor skole, institutioner, hundeluftere og borgere generelt kan færdes i området.

– Vi er i dialog med kommunen og regionen – i sin spæde start. Vi vil også rigtig gerne samarbejde med Skjoldungernes Land. 

– Vi vil gerne have aktiveret kommunen til at se nogle muligheder i det her og også gerne ind og præge, hvordan efterbehandlingen af området bliver. Aktivere byen, siger Mikkel Østergård.’  

Ad-hoc udvalg
– Vi har en forældregruppe, der er i fuld gang med at få etableret en naturlegeplads i den gamle grusgrav. Vi håber, at der også kommer en Skjoldunge-trold, for Skjoldungestien går jo lige gennem grusgraven, fortæller Line Holm Jacobsen.

– Det er i de etablerede grupper, arbejdet foregår. Men Byforum er også en form for et projektfællesskab, så ad-hoc udvalgene kan have et fælles fundament og en samlet afsender.

– Præmissen er, at ad-hoc udvalgene skal kunne placeres inden for de syv vedtagne spor. Så vi ikke knopskyder i alle retninger, indskyder foreningens sekretær, Erwin Næs.

Flere ildsjæle
Hvalsø Byforum har tæt på 100 medlemmer i facebookgruppen. Intentionen er at række ud til alle ildsjæle i byen, som gerne vil bidrage til merudvikling. 

– Så kan vi bruge den formelle organisering af Hvalsø Byforum som afsæt for eksempelvis ansøgninger til fonde, kommunale puljer osv, forklarer Line Holm Jacobsen.

– Da der var juletræstænding, delte vi små poser med pebernødder ud. Det var et led i at gøre opmærksom på os selv – og få flere ildsjæle med i foreningen.

–  Medlemsskaren skal op at stå, så vi sammen kan fortsætte udviklingen af byen. 

– Se bare på Julelysforeningen – her er der omkring 250 medlemmer og foreningen har formået at indsamle 360.000 kroner på 18 måneder blandt byens borgere, foreninger og erhvervsdrivende, siger Line Holm Jacobsen. 

– Det vidner om en vilje og et ønske om en videre udvikling af byen. Den stafet vil vi gerne løbe videre med, lyder det samstemmende fra Byforums bestyrelse.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig